Ilmajoen keskustan vaaliohjelma vuosille 2017-2020

Keskustan
viime kauden vaaliohjelman avaus sisälsi ehkä oudonkin lupauksen-
lupasimme korottaa veroäyriä. Nyt neljän vuoden kuluttua voisi sanoa,
että talouden tervehdyttämistyö on tuonut tulosta. Monen alijäämäisen
vuoden jälkeen on talous kääntymässä ylijäämäiseksi noin 1,2mij. euron
tuloksella. Keskusta teki minkä lupasi, sai taloutta kuntoon,
velkaantumistahtikin saatiin kuriin ja silti kunnassamme on
Etelä-Pohjanmaan matalin veroäyri. Niin saa olla vastakin, enää ei
tarvetta nostolle ole. Teemme lupaukset aina sydämellä.


1. TALOUS PYSYY KUNNOSSA

Hyvä taloustilanne on itsenäisyytemme ja hyvien palveluiden kivijalka.
Investoinnit on mietittävä tarkkaan, jotta velkamäärä pysyy jatkossakin
kurissa. Investointikatto on ollut hyvä asia, mutta se on osattava
laittaa oikeaan summaan silloin, kun palvelut sitä vaativat. Kuntaa ei
saa säästää kipeäksi, korjausvelkaa ei saa liiaksi kasvattaa.
Investointikatto voi vuosien tarpeiden mukaan joustaa 3-5 miljoonan
euron välillä.

2. PERHEIDEN PALVELUT KUNTOON

Perheiden palvelut on saatava Ilmajoella kuntoon. Keskustaantai Neiroon on
nopealla aikataululla rakennettava päiväkoti 100-130 lapselle. Sen voi
toteuttaa kunta, tai yksityinen toimija. Yksityinen toimija tuo
joustavuutta ja laadulla kilpailua päivähoidon palveluihin. Päivähoidon
maksuihin voi kunta vaikuttaa alentavasti ottamalla tuntiperusteisen
laskutuksen käyttöön. Se antaa arvon lapsen kotonaoloaikaan, eivätkä
hoitopäivät veny liian pitkiksi. Samalla perheillä on mahdollisuus
säästää. Aamu- ja iltapäivähoitoa ei saa karsia, sitä pitää tehostaa
kehittämällä kerhotoimintaa koulujen iltapäiviin. Myös yhdistykset
voivat tuottaa palveluita kunnalle. Ennaltaehkäisevät palvelut auttavat
perheitä jaksamaan arjessa.

3. ELINKEINOTOIMINTA ON VETOVOIMATEKIJÄ

Joustava, idearikas, palvelu- yritysmyönteinen elinkeinotoiminta on kunnan
vetovoimatekijä. Se on saanut myönteistä palautetta, mutta edelleen
voisi tehostaa luomalla ja mainostamalla hyviä yrittämisen alueita mm.
Hansatien, Rengonharjun, Kauppatien ja Aamukujan varteen.
Vastaanottohallityyppisen start-up toiminnan edistäminen, ei silti
rahoittamisen, takuuvarmasti tuo alueelle uusia yrittäjiä. Maatalouden
edellytyksiä turvaamiseksi tulee tiestön kunnosta huolehtia sekä hankkia
kotimaisia raaka-aineita.

4. TYÖTTÖMYYDEN HOITO ON PARASTA SOSIAALITYÖTÄ

Työttömyyden edistämistä on toimiva elinkeinopolitiikka, työ on parasta
sosiaalipolitiikkaa. Ilmajoellakin maksetaan vuosittain yli 450000€
Kelan osarahoitteista työmarkkinatukea. On panostettava tätä rahaa
työllistämiseen palkkatuella sekä laajentaa pajatoimintaa ja
kuntouttavaa työtoimintaa runsaasti. Kunnalla ja yrityksillä töitä
riittää, mutta työpaikat ja työttömät työnhakijat tulee saada kohtaamaan
nykyistä paremmin. Maakuntauudistuksen yhteydessä on syytä pohtia
työvoimapalveluiden kunnallistamista.Satsataan enemmän työttömien
ohjaukseen ja vuoropuheluun yritysten kanssa. Suomessa kun on yhtä aikaa
työttömyyttä ja työvoimapulaa. Ilmajoki voisi, jos laki sallii, jopa
kunnallistaa työvoimapalvelut omaan kuntaan.

5. IKÄÄNTYNEET TARVITSEVAT LAADUKKAITA SENIORIASUNTOJA

Ikääntyneiden määrä nousee huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin
ikääntyneiden toimintakyky on entistä parempi lukuun ottamatta
muistisairauksia, jotka lisääntyvät edelleen. Ikääntyneet pitävät
itsestään huolta ja ovat parempituloisia kuin ennen. Yksinäisyyttä ja
turvattomuutta on ehkäistävä rakentamalla esteettömiä, yhteisöllisiä ja
palveluiden lähellä sijaitsevia senioriasuntoja. Kotihoitoa on lisättävä
kattavaksi, 24/7 toimivaksi. Jokainen ikäihminen haluaa asua kotonaan
niin kauan kuin pystyy, ja se on turvattava palveluiden sekä
turvallisuuden avulla. Otetaan senioriasumisen tarpeet huomioon
kaavoituksessa.

6. KUNNAN KEHITTÄMINEN ON SEKÄ KYLIEN ETTÄ KESKUKSIEN KEHITTÄMISTÄ

Jokainen elävä kylä tuo kuntaan uusia asukkaita, elinvoimaa, eurojakin. Kunta on
kaikkien kyliensä summa, niitä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Kunnan
eri osia tulee kehittää tasapuolisesti, esim. kaavoituksessa. Ilmajoella
on tiheä perusopetuksen kouluverkko. Se pysyköön vastakin, sillä
Ilmajoki on ollut siinä kauaskantoisen viisaan päätöksen äärellä.
Kylämyönteisyys näkyy kouluverkossa, aktiiviset kylät toimivat omien
koulujensa ympäristössä ja ehdoilla. Koulu on kylälle vetovoimatekijä.
Rakentamattomat tontit pitää saada rakennuskäyttöön.

7. KOULUTUKSESTA EI SAA TINKIÄ- VAHVISTETAAN SIVISTYSTÄ

Koulutuksesta ei saa säästää. Lapsemme ovat tulevaisuutemme. On annettava parhaat
mahdolliset eväät kouluihin opiskelun turvaamiseksi, edistettävä
digitalisaatiota, luokatonta – ja virtuaaliopetusta.IMO:n kehittämiseen
on saatava viimein uutta vauhtia.

Kirjaston kehittämiseen pitää jatkossakin panostaa. Hyvä esimerkki tästä on
omatoimikirjasto, joka tarjoaa kiireisille perheille uuden olohuoneen-
voi vaikka viikonloppuisin syventyä kirjaston saloihin. Palveluita
voidaan parantaa myös tekniikkaa hyödyntämällä.


8. LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖ EDISTÄÄ HYVINVOINTIA

Ilmajoella on laadukkaat ja laajat liikuntamahdollisuudet. Liikuntatoimessa tulee
entistä aktiivisemmin hyödyntää ulkopuolisia hankeavustuksia ja hankkia
siten kuntaan esim. ulkoliikuntapaikkoja, ulkokuntosaleja,
senioriliikuntapaikkoja ja kouluille välituntiliikuntaa.

Nuorisotyössä on siirrytty enemmän ilta- ja viikonloppuaikoihin, mikä oli keskustan
vahva linjaus viime kaudella. Siitä jatketaan; perjantai- ja
lauantai-illat ovat niitä jolloin nuoriso tarvitsee tekemistä. Ellei ole
paikka mihin mennä, niin aikaa vietetään kylällä. Kunnan tehtävä on
osaltaan huolehtia nuorten vapaa-ajan viettomahdollisuuksista.

Nuorisovaltuustoa on kuultava enemmän päätöksenteossa. Voisimme järjestää edes yhden
valtuuston kokouksen, jossa nuorisovaltuustolla on puheoikeus. Tämä sama
koskee vammais- ja ikäihmistenneuvostoa, heidänkään sanaansa ei aina kuunnella.

9. PÄÄTTÄMISEN ETIIKKA ON ELÄMÄN ETIIKKAA

Hyvät tavat kuuluvat kaikille, ennen kaikkea kuntalaisten äänestämille
päättäjille. Heille on annettu valtakirja edustaa kuntalaisia, tätä
valtakirjaa on käytettävä moitteettomasti, kunnan etua ajatellen,
kunnioittaen kaikkien mielipiteitä. Vaikka asioista oltaisiin eri
mieltä, ne voidaan aina keskustelemalla selvittää. Päättäjän on
muistettava ajaa oman kuntansa etua kaikessa, niin käytöksessään, esityksissään, puheissaan ja teoissaan.